03 344 09 16
info@bvsuccessieplanners.be
  • Uw vermogen veiligstellen

    B&V Successieplanners

  • Transparante tarieven

    B&V Successieplanners

Uw gemoedsrust staat voorop

Een successieplanning draait zeer zelden louter om cijfers en fiscale beweegredenen. Immers, voor de meeste cliënten staat gemoedsrust voorop. Dit familiale/emotionele aspect is belangrijker dan een pure fiscale planning of optimalisering. Bij B&V zijn we ons daar terdege van bewust en doen we het nodige om u deze gemoedsrust te bezorgen.

Wij zoeken steeds naar een planning op maat van de cliënt. Daarbij gaan wij uit van “gezond verstand”. Wij weren cliënten mee te stappen in ingewikkelde structuren die opgezet worden vanuit een obsessie om belastingen te besparen, daar waar hetzelfde resultaat bereikt kan worden met simpele ingrepen.

Discreet & onafhankelijk advies

Onder de noemer “Successieplanning” bieden we u als onafhankelijke adviseurs een aantal diensten aan. Door onze onafhankelijkheid, verzekeren wij u ervan dat we uitsluitend in uw belang adviseren. Wij zijn niet geaffilieerd met enig notariskantoor of enige financiële instelling.

Een vermogensplanning berust op transparantie en vertrouwen. U krijgt dan ook van ons de garantie dat dit vertrouwen niet geschaad wordt. Aldus zal op geen enkele wijze informatie over uw vermogen doorgespeeld worden naar financiële instellingen of andere potentiële belanghebbenden. Elk advies gebeurt in de meest volstrekte discretie.

Een planning is vaak een stappenplan

Een planning die u vandaag voor ogen hebt, kan morgen anders zijn, en een jaar later nog meer.

Niet alles hoeft daarom vandaag geregeld te worden. Vaak is het zelfs fiscaal opportuun om een en ander te spreiden in verschillende fases. Vermogensplanning is een continu en gefaseerd gebeuren. Hoeveel u wilt schenken aan uw kinderen en op welk moment kan afhankelijk zijn van onzekere toekomstige factoren. Aan wie en wanneer u het familiaal bedrijf overlaat kan afhangen van de leeftijd van uw kinderen, maar ook van hun mogelijkheid nog te groeien in de onderneming.

Wij staan u dan ook graag bij, bij het creëren van een algemeen stappenplan, waarbij u de nodige vrijheid gelaten wordt om nog aanpassingen aan te brengen, daar waar u dit noodzakelijk acht. Het is belangrijk om in een uitgetekende planning zoveel mogelijk flexibiliteit te bouwen, zodat vrij eenvoudig kan worden ingespeeld op gewijzigde familiale omstandigheden of veranderde persoonlijke of professionele situaties.

Een blijvende opvolging van uw dossier, ook na die allereerste planning, is een taak die de B&V Successieplanners. Wij staan voor een persoonlijke en discrete aanpak, een kwalitatief hoogstaande dienstverlening op de lange termijn.